[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 478
Právoplatný
22. 8. 2019 12:11:55
15099 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 6045 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S11817-2019-OKC-15099.pdf
15. 8. 2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6094 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie K478_N811.pdf
15. 9. 2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K478_N8... Odporúčanie z KR 10. 9. 2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 811 J05AP55 0432C Gilead Scienses Ireland UC 23. 8. 2019 Nie Detaily