[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 477
Právoplatný
22. 8. 2019 8:05:42
16301 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 6044 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S11817-2019-OKC-16301.pdf
15. 8. 2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6093 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie K477_N810.pdf
15. 9. 2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K477_N8... Odporúčanie z KR 10. 9. 2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 810 N07XX11 9135B Bioprojet Pharma 23. 8. 2019 Nie Detaily