[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 475
Právoplatný
16. 8. 2019 11:22:29
16499 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 6011 - Detaily
R_ZM
1
application/pdf R_ZM_S11817_2019-OKC-ID16499.pdf
15. 8. 2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6091 - Detaily
R_ZM
2
application/pdf Rozhodnutie K475_N808.pdf
15. 9. 2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K475_N8... Odporúčanie z KR 10. 9. 2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 808 S01LA04 37085, 9706A Novartis Europharm Limited 23. 8. 2019 Nie Detaily