[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

18648
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Galderma International SAS (Mgr. Soňa Šumichrastová)
D02AC
07398
3720018648
Podaný
26. 2. 2020 14:11:53

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost Excipial mastný ... Žiadosť o vyradenie A3 26. 2. 2020 Podpis Mgr. Soňa Šumichrastová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Soňa Šumichrastová - Galderma International SAS 
Zaslal: 5. 3. 2020 12:22:02
Dobrý deň, v prílohe zasielam doklad o úhrade správneho poplatku.