[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

18646
HN - Žiadosť o úradné určenie ceny lieku
Laboratorios Grifols, S.A. (Ľuboslava Džavoronková)
B05BB01
4841C
3720018646
Podaný
26. 2. 2020 13:30:56

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document HN_ziadost_4841C.docx Žiadosť o úradné určenie ceny lieku HN 26. 2. 2020 Podpis Ľuboslava Džavoronková
application/pdf Rozhodnutie o registrácii C... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 26. 2. 2020 Podpis Ľuboslava Džavoronková
application/pdf SUKL kod_ Chlorid sodný Gri... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 26. 2. 2020 Podpis Ľuboslava Džavoronková
application/msword SPC Chlorid sodny Grifols 0... Iná príloha 26. 2. 2020 Podpis Ľuboslava Džavoronková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Laboratorios Grifols, S.A. 
Zaslal: 7. 3. 2020 10:42:39
Potvrdenie o platbe
Príloha: application/pdf platba_4841C.pdf