[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

18644
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (Renáta Hajdinová)
S01LA05, B01AF01, V10XX03, R03BB01, L01XE13, A10BK03, A10BD11, B01AE07, R03AL06, A10BH05, L01XC03, L01XC02, L01XC13, L04AC07, L01XE03
3407A, 30838, 30842, 30832, 30833, 30834, 8112A, 32992, 7594A, 7597A, 7600A, 0697B, 0693B, 0688B, 0684B, 3749A, 2284A, 3746A, 2270A, 50509, 08300, 50508, 08297, 50504, 0874D, 0872D, 10795, 10791, 6957A, 9687A, 59839, 46130, 4491A, 9954A, 7903C, 64991, 94490
3720018644
Podaný
26. 2. 2020 13:39:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 26. 2. 2020 Podpis Renáta Hajdinová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_CND.xlsm Návrh ceny - formulár CND 26. 2. 2020 Podpis Renáta Hajdinová
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 26. 2. 2020 Podpis Renáta Hajdinová
application/pdf Priloha k žiadosti.pdf Iná príloha 26. 2. 2020 Podpis Renáta Hajdinová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Igor Švec - Bayer AG 
Zaslal: 4. 3. 2020 11:15:29
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať vyjadrenie spoločnosti Bayer AG ku konaniu ID 18644. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade lieku Xarelto 15 mg filmom obalené tablety, tbl flm 98x15 mg (blis.PP/Al), ŠÚKL kód 30834, je návrh úradne určenej ceny vyšší, ako je aktuálne platná úradne určená cena lieku. S pozdravom, Igor Švec
Autor: Hana Spitzerová - Boehringer Ingelheim International GmbH 
Zaslal: 28. 2. 2020 15:18:32
V mene držiteľa registrácie si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade 8 ŠUKL kódov, ktoré boli podané v „Žiadosti o zníženie úradne určenej ceny“, je návrh úradne určenej ceny vyšší, ako je platná úradne určená cena v mesiaci február t.r. Sú to uvedené ŠUKL kódy: 0693B, 0688B, 0684B, 3749A, 3746A, 08300, 0874D, 0872D. Jedná sa zrejme omyl a tieto lieky nemali byť uvedené vo formulári. S úctou, Hana Spitzerová
Autor: Renáta Hajdinová - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 
Zaslal: 26. 2. 2020 13:41:37
Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny liekov