[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

18639
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Takeda Manufacturing Austria AG (Lenka Grichová)
J06BA02
97248
3720018639
Podaný
26. 2. 2020 11:03:27
4. 3. 2020 9:20:42
Dôvod späť vzatia Interné rozhodnutie držiteľa
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Kiovig-10mg.docx Žiadosť o vyradenie A3 26. 2. 2020 Podpis Lenka Grichová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky