[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

18636
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Mylan Ireland Limited (MUDr. Branislav Obšitník)
N05AL05
1118B
3720018636
Podaný
26. 2. 2020 10:02:45

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Amisulprid_60x200mg_A3_ziad... Žiadosť o vyradenie A3 26. 2. 2020 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan Ireland Limited 
Zaslal: 27. 2. 2020 18:39:59
potvrdenie o uhrade