[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

18531
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mária Danková)
L04AA33, L04AC05
0358B, 1883C, 87598
3720018531
Právoplatný
7. 2. 2020 12:39:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania_... Oznámenie o začatí konania 7. 2. 2020 Podpis Mária Danková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_18531_rozšírenie ce... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 5. 3. 2020 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6359 1 R_KON application/pdf S07845-2020-OKC-18531.pdf 15. 3. 2020 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 27. 2. 2020 12:46:35
Oprava zrejmej nesprávnosti oznámenia o začatí konania
Autor: Mgr. Gabriela Švecová Cveková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 26. 2. 2020 12:16:57
Podnet na začatie konania vo veci rozšírenia centier pre biologickú liečbu o gastroenterologickú ambulanciu Nemocnice Poprad a.s
Autor: Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 20. 2. 2020 10:07:35
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13. 2. 2020 9:30:43
Doplnenie oznámenia o začatí konania vo veci rozšírenia centier pre biologickú liečbu v odbore gastroenterológia
Autor: Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13. 2. 2020 9:19:56
Podnet na začatie konania vo veci rozšírenia centier pre biologickú liečbu o gastroenterologickú ambulanciu Cliniq s.r.o., Bratislava
Autor: Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13. 2. 2020 9:10:52
Podnet na začatie konania vo veci rozšírenia centier pre biologickú liečbu o gastroenterologickú ambulanciu Gastro LM s.r.o., Prešov