[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

18364
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mária Danková)
L04AA33, L04AC05
0358B, 1883C, 87598
3720018364
Právoplatný
15. 1. 2020 15:40:26

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 15. 1. 2020 Podpis Mária Danková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_18364_rozšírenie centie... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 29. 1. 2020 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6309 1 R_KON application/pdf S06804-2020-OKC-18364.pdf 15. 2. 2020 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 23. 1. 2020 14:06:03
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny