[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

17541
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Gabriela Švecová Cveková)
N05AX12, M04AA03, G04CB02, M01AH01, L01XC12, C02KX05, C10AX09, C01CA24, B02BD02, N06AX22, R03AK06, L01XE36, R06AE09, A11CC03, M04AA01, B02BD04, L04AB04, N05AL05, C09DB01, L01XX35, L02BG03, J01XX08, C03DA04, A04AD12, V07AB, N03AX18, N04BC04, A03FA07, N06BA09, C10AA05, G02CX01, J01CR02, N04BD02, G04BE03, L01XC31, D10AD03, D10BA01, L01AA09, L04AB01, L04AA26, B06AC01, L01XC26, C07AB05, B01AC22, L02BB03, C07FB07, J05AR20, S01EE03, B03XA01, C07AB07, C01EB17, L01XC19, L01XC02, L01XX32, C02KX01, L01XE46, N02AB03, N03AX23, S01EC04, N05CD08, N01BB01, N02AE01, V03AF03, A12AX, C09DA06, C09DB07, L01BC06, L01XE12, B01AC06, J01DD08, A16AX10, B05BB01, C10BA04, B01AC23, H05BX01, V08CA02, A06AD, N05AH02, M04AC01, L01XE26, C10BA02, A07EA06, L04AC10, S01ED51, L01XE38, C09DA03, M05BX05, J06BA01, B02BX01, S01XA21, N04BC07, J05AE10, L01XC24, N05AH04, H02AB02, A10BB09, M01AB05, M01AB55, M01AX17, N06DA02, N02AX52, D10AF51, N06AX21, N04BA02, C07AB02, N03AX16, A16AB09, J05AR03, L01XX43, N06AB10, N03AF04, V03AC03, A04AA05, G04CB01, B06AC02, N07XX05, G04BD08, R03AK08, C03CA01, N03AX12, A16AX14, J07BM03, L01XE01, L01XC03, A10AB04, M05BA06, S01XA18, L04AC08, L04AX01, L01XE27, J07AM51, C03BA11, S02CA05, J07CA02, J07BB02, B05BA03, B05BC01, L03AB05, C07FX05, N05AX13, V08AB10, C09CA04, C09DA04, L01XX19, J05AX08, L01CA05, L01XC14, A12BA01, C09CA06, L04AC14, L01XC18, L04AC03, J01FA09, N03AX09, L01XC27, N05AE05, L04AX04, C10AB05, C10BX11, B01AF03, C09BX01, L02BG04, L04AA40, J05AP57, L01XE25, L01XE41, N06DX01, N02BB02, A10BA02, L01BA01, G04BD06, R03BA02, C09DB04, A06AH03, H05AA02, C02AC05, L03AA13, C09BA04, A10AB05, J02AC04, R03DX09, L04AA36, J05AR19, N05AH03, L04AA37, A02BC01, D01BA02, A16AX04, A10BJ06, L01BA04, A07EC02, C09BB04, C09AA04, L01XC13, B01AC04, C10AX14, C09BX02, C07FX06, G03BB01, J01MA12, C09BB07, A16AX09, N05AX15, G03GA10, L03AX13, C10AX13, L02AE03, L04AC07, C10BA06, C10BX13, R06AX28, L01XE39, A10AE04, N06AB06, V03AE02, H01CB05, N05CF01, M09AX07, R03AL06, R06AX27, R03BB04, C03DA01, L04AC05, R03AC19, A10AE54, L04AD02, L01XE23, L04AC13, J01DD01, C09CA07, C09DA07, L01AX03, C09DB06, M09AX03, R03AL08, L04AC16, L04AX03, R03AL09, V08AB05, B01AC27, N07CA01, C09CA03, B01AC09, L01XX52, J02AC03, S01EE01, L01BB02, B01AF01, L04AA29, A07XA05, M09AB02, L02BB04, N07XX04, C10AA07, C10BX09, L01XE15, N05AE04, J05AX68, L04AB02, L02BA01, J01DC02, R06AE07, M05BA08, N03AX15
4771B, 4635C, 4674C, 4677C, 9322C, 9328C, 9326C, 3265A, 9750A, 9753A, 9756A, 9759A, 9760A, 9823B, 9817B, 3964C, 3968C, 5363C, 6993C, 6997C, 6989C, 9796C, 9579C, 9583C, 8543C, 8545C, 9501C, 9746C, 9711C, 1543B, 1548B, 3040C, 2322B, 2324B, 2329B, 5384C, 5386C, 9741B, 9739B, 9483B, 9484B, 9481B, 9485B, 9482B, 3581C, 3585C, 1118B, 9207B, 9194B, 9181B, 7144C, 6338C, 6804C, 6484C, 6810C, 7127C, 4700C, 0645D, 8414C, 8416C, 8427C, 8429C, 0492D, 8472C, 6747C, 6748C, 5331C, 5332C, 5367B, 5381B, 6986B, 6998B, 1164D, 1172D, 3492B, 3497B, 3482B, 3487B, 6760C, 6764C, 6768C, 6756C, 0462C, 0476C, 0490C, 0374C, 0373C, 9335C, 9339C, 9343C, 7983C, 7995C, 8007C, 8019C, 8031C, 0834B, 5867C, 5870C, 5873C, 5876C, 5879C, 2061C, 2071C, 2081C, 2091C, 2101C, 8474B, 8491B, 8508B, 8525B, 9234B, 9252B, 0873C, 0872C, 6360C, 90128, 90129, 1326C, 5581C, 3899C, 9792C, 9793C, 1291C, 1287C, 0869C, 8451B, 7988B, 7989B, 5994C, 65619, 4634C, 59193, 5480B, 4383C, 4390C, 4392C, 0821C, 7464C, 7469C, 9303C, 9563B, 0599B, 0595B, 0591B, 8408C, 9062A, 9063A, 05695, 05700, 05710, 05718, 1372C, 1369C, 0714C, 0734C, 6911B, 7488C, 5008C, 8164C, 8379C, 3226B, 3220B, 9295A, 9288A, 8840B, 4435C, 4441C, 9512C, 9513C, 2911B, 2912B, 2933B, 2926B, 7971B, 7968B, 7956B, 7960B, 7964B, 4059B, 10917, 10914, 10915, 10916, 8672B, 8671B, 3972C, 3978C, 3984C, 2201C, 2203C, 7931C, 5162B, 5161B, 9886B, 9862B, 3985A, 8495A, 32668, 32669, 6829C, 6825C, 7204C, 7211C, 6288B, 2876B, 3461C, 3464C, 3462C, 3463C, 6610B, 0156B, 0157B, 7262B, 7265B, 6504C, 6502C, 6503C, 6532C, 1803C, 4516C, 4510C, 26601, 1303B, 94586, 94587, 1362C, 0902D, 0901D, 0905D, 0904D, 2440B, 7609B, 8957C, 9556C, 7209B, 02603, 7442C, 7443C, 7444C, 1889C, 1890C, 1888C, 0860C, 3071C, 0341C, 6982C, 9489B, 9488B, 3655C, 3661C, 4053C, 1275C, 1247C, 82644, 1305C, 4907C, 0207D, 22763, 30031, 90140, 4021B, 4023B, 94872, 1218C, 2220C, 2545C, 2538C, 5882B, 5866B, 5870B, 37719, 6840B, 6841B, 6842B, 6837B, 6843B, 6838B, 2323C, 7564B, 7569B, 7588B, 7593B, 6555A, 0351C, 9462C, 9172B, 9175B, 7133C, 7137C, 8515C, 8517C, 5330A, 5333A, 0421B, 0425B, 0957C, 0963C, 9354B, 9359B, 3330C, 5575C, 5577C, 5579C, 7137B, 7139B, 4414A, 4407A, 1480C, 1485C, 4501C, 4489C, 0809C, 5765C, 52459, 86926, 2664C, 6409B, 9814C, 9809C, 3629C, 65376, 2612C, 91376, 91386, 9811B, 4660B, 7411B, 7406B, 8990C, 8997C, 9011C, 9018C, 78487, 1494D, 9433B, 9440B, 7703C, 9174C, 9177C, 5637C, 6471C, 7789B, 3608C, 5270C, 8597C, 8600C, 05855, 4123B, 3070C, 8129B, 3990A, 3996A, 5452A, 5456A, 6924B, 6926B, 6929B, 8146B, 8160B, 3876A, 3885A, 4555C, 4562C, 2189B, 33998, 80661, 2323A, 01399, 6345C, 3901C, 3902C, 3907C, 3908C, 4037C, 28927, 4448B, 4446B, 4458B, 4454B, 4452B, 4464B, 43638, 43642, 8938C, 83391, 83398, 83405, 83417, 84800, 84826, 0496C, 0497C, 4741C, 1655C, 1695C, 2751C, 2763C, 3924C, 6113B, 6120B, 2570C, 1985C, 2006C, 1917C, 1924C, 80648, 80644, 7893A, 7894A, 9691B, 5890C, 5895C, 5900C, 5885C, 7943C, 86114, 3683C, 3685C, 3692C, 3694C, 3701C, 3703C, 4669C, 4667C, 4671C, 0975C, 8107A, 1135B, 1134B, 1139B, 1138B, 8626B, 8622B, 8624B, 5301C, 5305C, 5309C, 5297C, 8563C, 8567C, 1876C, 1878C, 1855C, 1868C, 3990C, 9717A, 9724A, 9731A, 8480C, 8481C, 8482C, 9918C, 9920C, 9922C, 9245C, 9250C, 9255C, 8485C, 8486C, 8487C, 8556C, 8560C, 8562C, 9572C, 9574C, 9577C, 00140, 0511C, 4703C, 95023, 6908B, 6909B, 6918B, 6919B, 6915B, 6916B, 6912B, 6913B, 6921B, 6922B, 5026B, 5020B, 5039B, 5033B, 7287C, 7281C, 7283C, 7290C, 7292C, 7284C, 7286C, 4014A, 5102C, 5103C, 5105C, 4819C, 3671C, 0781B, 9523C, 8432A, 2810C, 4351C, 4354C, 6832C, 60542, 60751, 08965, 60761, 60771, 60956, 8888A, 8899A, 8910A, 8917A, 8921A, 8932A, 8943A, 8954A, 8877A, 2685C, 7088C, 7089C, 7090C, 7087C, 2852C, 2854C, 22539, 5811B, 5805B, 2882B, 2883B, 3465C, 1606D, 37698, 37703, 37718, 6300C, 6295C, 6308C, 6303C, 6316C, 6311C, 7562C, 7568C, 7556C, 7364C, 37192, 65602, 37202, 1317C, 1318C, 1319C, 1320C, 8478A, 9306A, 0249B, 7195B, 6794C, 0430C, 9997C, 0287A, 0251A, 0456A, 0440A, 3242C, 4147C, 3392C, 0908B, 0914B, 2850C, 2851C, 5687B, 5686B, 5688B, 98640, 98638, 4327B, 5205B, 98639, 8851C, 8852C, 9893B, 1606C, 7946C, 7948C, 7953C, 7955C, 7960C, 7962C, 9524C, 9765C, 0768C, 0769C, 8614B, 8615B, 8384B, 8383B, 4477C, 4404C, 4406C, 4399C, 4401C, 4414C, 4416C, 4409C, 4411C, 35321, 35324, 4491A, 7527C, 7531C, 4031B, 3903B, 3860B, 6165B, 6159B, 0785C, 0791C, 0779C, 5418B, 5435B, 5406B, 5962C, 5972C, 5952C, 3214C, 3223C, 3208C, 50925, 50942, 50956, 50970, 7036C, 7038C, 5863C, 5855C, 37172, 65592, 7012C, 8110B, 8111B, 7014C, 8120B, 8121B, 7016C, 8115B, 8116B, 7018C, 8105B, 8106B, 2168C, 2173C, 2178C, 2183C, 2158C, 2163C, 09591, 2774B, 2780B, 0410C, 0416C, 0398C, 4524B, 1525C, 1527C, 2983B, 2991B, 2973B, 2981B, 2963B, 2971B, 2953B, 2961B, 9262B, 7321B, 2870B, 5234C, 5244C, 5252C, 5260C, 4579C, 4580C, 4581C, 9505B, 6328C, 6319C, 5681B, 0661C, 0663C, 0665C, 9379B, 9369B, 4571C, 4573C, 3460B, 3461B, 3458B, 3459B, 7903C, 0283D, 0301D, 8574C, 8586C, 8580C, 8592C, 9549C, 9551C, 0710C, 0708C, 0709C, 8960B, 8958B, 8959B, 7166C, 7675B, 5800C, 5804C, 5815C, 5796C, 0510D, 7539C, 1759C, 1760C, 0696C, 0692C, 0686C, 2213C, 2209C, 2873B, 2397B, 9738C, 0906C, 0920C, 0892C, 0961B, 5067C, 5047C, 5012C, 5017C, 0327C, 4420B, 4408B, 5483C, 2122C, 10980, 4481C, 0874D, 0872D, 3997C, 3999C, 3998C, 4001C, 4000C, 0878D, 0876D, 8249B, 6347A, 2681C, 1883C, 87598, 0880D, 3451C, 3449C, 7298C, 7308C, 7312C, 7318C, 6956A, 9372B, 0856C, 0854C, 2756B, 7240C, 2042C, 2047C, 2034C, 2039C, 7752C, 7767C, 7773C, 7477A, 7486A, 7498A, 6058B, 6060B, 9090A, 3459C, 0251C, 3600C, 1456B, 1457B, 5987C, 8876C, 8889C, 8902C, 8863C, 6001C, 9993C, 9812B, 9813B, 9814B, 9815B, 64430, 4877C, 7020C, 7024C, 7026C, 7028C, 4418C, 9496B, 9497B, 9498B, 9499B, 9492B, 9491B, 9493B, 9494B, 9495B, 5842B, 3161C, 66543, 84990, 1224C, 0862C, 0863C, 2189C, 2194C, 2193C, 2192C, 2191C, 2791C, 0313A, 7476B, 7467B, 7458B, 58893, 69809, 0075A, 30834, 30842, 3469C, 5634C, 06381, 5396C, 98724, 21420, 21412, 4077C, 7407C, 7398C, 7425C, 7416C, 9803C, 32503, 33899, 33915, 2697B, 2699B, 2701B, 2703B, 2705B, 2707B, 0666C, 8171C, 9751C, 8221C, 0256C, 0258C, 7690B, 7678B, 6895C, 1306B, 1209C, 1193C, 7257A
3719017541
Podaný
4. 10. 2019 14:19:59

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania.... Oznámenie o začatí konania 4. 10. 2019 Podpis Mgr. Gabriela Švecová Cveková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Postup.docx Iná príloha 4. 10. 2019 Podpis Mgr. Gabriela Švecová Cveková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled CNref.xlsm Iná príloha 4. 10. 2019 Podpis Mgr. Gabriela Švecová Cveková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Zdroje údajov.xlsx Iná príloha 4. 10. 2019 Podpis Mgr. Gabriela Švecová Cveková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Erzsebet Toth Pogany - Swedish Orphan Biovitrum, AB (publ) 
Zaslal: 5. 11. 2019 18:16:49
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 2/2
Autor: Erzsebet Toth Pogany - Swedish Orphan Biovitrum, AB (publ) 
Zaslal: 5. 11. 2019 18:16:03
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 1/2
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie s.r.o. 
Zaslal: 31. 10. 2019 20:23:45
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách: súbor 2/2
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie s.r.o. 
Zaslal: 31. 10. 2019 20:22:50
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách: súbor 1/2
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 31. 10. 2019 20:21:51
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách: súbor 2/2
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 31. 10. 2019 20:19:32
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách: súbor 1/2
Autor: MVDr. Martin Garaj - Gilead Scienses Ireland UC 
Zaslal: 31. 10. 2019 17:05:45
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 2/2
Autor: MVDr. Martin Garaj - Gilead Scienses Ireland UC 
Zaslal: 31. 10. 2019 17:05:12
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 1/2
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 31. 10. 2019 16:09:06
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 2/2
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 31. 10. 2019 16:08:43
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 1/2
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 31. 10. 2019 15:53:13
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie o cenách: súbor 2/2
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 31. 10. 2019 15:52:52
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie o cenách: súbor 1/2
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 31. 10. 2019 15:52:17
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách: súbor 2/2
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 31. 10. 2019 15:51:55
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách: súbor 1/2
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan Ireland Limited 
Zaslal: 31. 10. 2019 15:49:36
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie o cenách: súbor 2/2
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan Ireland Limited 
Zaslal: 31. 10. 2019 15:49:02
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie o cenách: súbor 1/2
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan Ireland Limited 
Zaslal: 31. 10. 2019 15:47:41
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách: súbor 2/2
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan Ireland Limited 
Zaslal: 31. 10. 2019 15:47:13
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách: súbor 1/2
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 31. 10. 2019 15:45:16
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 2/2
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 31. 10. 2019 15:44:42
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 1/2
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan S.A.S.  
Zaslal: 31. 10. 2019 15:41:54
Nezohľadňovaný
vyhlásenie o cenách: súbor 2/2
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan S.A.S.  
Zaslal: 31. 10. 2019 15:41:28
Nezohľadňovaný
vyhlásenie o cenách: súbor 1/2
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan S.A.S.  
Zaslal: 31. 10. 2019 15:40:26
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách: súbor 2/2
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan S.A.S.  
Zaslal: 31. 10. 2019 15:39:41
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách: súbor 1/2
Autor: Alla Benčová - IPSEN PHARMA S.A.S 
Zaslal: 31. 10. 2019 14:58:43
Nezohľadňovaný
ceny 2/2