[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

16636
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Peter Musil)
L04AA32, L04AB01, L04AC05, L04AC10, L04AC13, L04AC16, R03DX05
3349B, 3356B, 36757, 78432, 03260, 36753, 09337, 87597, 2817B, 7609B, 9372B, 6001C, 68695
3719016636
Právoplatný
5. 6. 2019 10:54:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_zrušenie biologických c... Oznámenie o začatí konania 5. 6. 2019 Podpis Peter Musil
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_centra_dermatologia_KON... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 27. 6. 2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6048 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie K469_N770_N788.pdf 15. 8. 2019 Detaily
R 5987 1 R_KON application/pdf S10700-2019-OKC-16636_Rozho... 15. 7. 2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky