[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

16484
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Peter Musil)
L02BB03, R06AX27, H03AA01, A10BD02, A10BB09, J01XX08, G02AD06, N02AX52, L01BA04, N02AX02, C08CA01, J07BM01, S01EE01, S01ED51, A06AG10
4892C, 4897C, 13838, 13833, 13834, 13835, 25605, 33778, 33779, 82662, 7396B, 8296A, 88675, 8835B, 53716, 46298, 36698, 3986A, 08145, 92489, 12770
3719016484
Právoplatný
22. 5. 2019 13:29:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_vyradenia_z_UUC.docx Oznámenie o začatí konania 22. 5. 2019 Podpis Peter Musil
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5956 1 R_KON application/pdf S09773-2019-OKC-16484.pdf 15. 6. 2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky