[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

15956
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Peter Musil)
A10BA02, A10BB09
42154, 37586, 87403, 47664, 78487, 47665, 2362B, 4846A, 7978B, 82645, 82644, 4848A, 2364B, 82651, 8084B
3719015956
Právoplatný
13. 3. 2019 9:31:36

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati KON_vo v... Oznámenie o začatí konania 13. 3. 2019 Podpis Peter Musil
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6074 1 R_KON application/pdf S12618-2019-OKC-KON_15956.pdf 15. 9. 2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky