[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Skupina/podskupina DP Kód DP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
< 1 2 3 4 5 > >>
1013 DpCND Podaný V06EAA4
D0543,
D0544
D0543,  D0544,  D0845,  D0846,  D0847
Správny poplatok uhradený 28. 2. 2020 Fresenius Kabi Deutchland GmbH Detaily
1012 Dp3 Podaný V06C D0975 Správny poplatok uhradený 19. 2. 2020 NT FOOD S.P.A. Detaily
1011 Dp1E Podaný V06C D0000 19. 2. 2020 Mlyn Trenčan, spol. s r. o. Detaily
1010 Dp1E Podaný V06C D0000 19. 2. 2020 Mlyn Trenčan, spol. s r. o. Detaily
960 Dp1E Pred schválením V06EFB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
961 Dp1E Pred schválením V06EFB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
962 Dp1E Pred schválením V06EFB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
968 Dp1E Pred schválením V06EAB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
969 Dp1E Pred schválením V06EAB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
970 Dp1E Pred schválením V06EAB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
971 Dp1E Pred schválením V06EAB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
972 Dp1E Pred schválením V06EAB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
973 Dp1E Pred schválením V06EAB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
974 Dp1E Pred schválením V06EAB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
975 Dp1E Pred schválením V06EAB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
976 Dp1E Pred schválením V06EAB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
977 Dp1E Pred schválením V06EAB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
978 Dp1E Pred schválením V06EFB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
979 Dp1E Pred schválením V06EFB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
980 Dp1E Pred schválením V06EFB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
981 Dp1E Pred schválením V06EFB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
982 Dp1E Pred schválením V06EFB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
983 Dp1E Pred schválením V06EFB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
984 Dp1E Pred schválením V06EFB2 xxxxx Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 2. 2020 Bohemilk a.s. Detaily
1009 DpZM Podaný V06CCF2 D1007, D1008 19. 2. 2020 Santé Plus Detaily