[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Skupina/podskupina DP Kód DP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 >
937 KON Právoplatný V06DFA1 D0000 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 11. 2019 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
879 KON Právoplatný
V06CAD0,
V06CAD3
V06CAD0, V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06CBG1
D0591,
D0811
D0591, D0811, D0812, D0930, D0931, D0970, D0971, D0972, D0739, D0740, D0741, D0742, D0727, D0756, D0757, D0758, D0759, D0610, D0611, D0728, D0932, D0933, D0949, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0955, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0961, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D0985, D0986, D0809, D0810, D0928, D0929, D0967, D0968, D0969, D0799, D0821
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 1. 8. 2019 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
868 KON Právoplatný
V06CAA1,
V06CAD6
V06CAA1, V06CAD6, V06CDA2, V06CDB3, V06DFC1, V06EAB2, V06ECA2, V06EGA4, V06EGC4, V06EHA3
D0245,
D0476
D0245, D0476, D0477, D0275, D0208, D0277, D0273, D0500, D0502, D0531, D0155, D0655, D0723, D0157
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 22. 5. 2019 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
831 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAA1
V06CAA0, V06CAA1, V06CAA6, V06CAA7, V06CAA8, V06CAA9, V06CAB0, V06CAC0, V06CAC1, V06CAC3, V06CAC4, V06CAC6, V06CAC7, V06CAC8, V06CAD0, V06CAD4, V06CAD6, V06EAA5, V06EAB2, V06EFB3, V06EIA1
D0776,
D0991
D0776, D0991, D0443, D0691, D0833, D0834, D0245, D0167, D0679, D0089, D0992, D0993, D0915, D0806, D0916, D0917, D0165, D0781, D0782, D0807, D0783, D0784, D0130, D0808, D0785, D0511, D0738, D0857, D0755, D0927, D0858, D0859, D0608, D0609, D0618, D0619, D0680, D0349, D0350, D0351, D0770, D0918, D0458, D0459, D1006, D0860, D0861, D0862, D1026, D1027, D0591, D0460, D0461, D0756, D0757, D0758, D0759, D0739, D0740, D0741, D0742, D0610, D0611, D0727, D0728, D0932, D0933, D0476, D0477, D1035, D1036, D1037, D1038, D0762, D0705, D0706, D0707, D0708, D0789, D0805, D1010, D0790, D0763, D1011, D0035, D0502, D1039, D1040, D0926, D0441, D0439, D0794, D0999, D1000, D1001, D0795, D0946, D0945
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 20. 2. 2019 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
784 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAB0
V06CAA0, V06CAB0, V06CAC4, V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06EAA3, V06EAB2, V06EAB3, V06EAC5, V06ECA2, V06ECA3, V06EGB4
D0035,
D0776
D0035, D0776, D0991, D0443, D0691, D0833, D0834, D0785, D0680, D0949, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0955, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0961, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D0985, D0986, D0809, D0810, D0928, D0929, D0967, D0968, D0969, D0811, D0812, D0930, D0931, D0970, D0971, D0972, D0624, D0625, D0626, D0627, D0620, D0621, D0622, D0623, D0628, D0629, D0630, D0631, D0739, D0740, D0741, D0742, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0732, D0733, D0734, D0735, D0435, D0436, D0437, D0438, D0801, D0802, D0803, D0804, D0920, D0921, D0788, D0694, D0695, D0696, D0697, D0698, D0761, D0699, D0700, D0701, D0702, D0648, D0649, D0417, D0220, D0221, D0703, D0704, D0017, D0018, D1010, D0790, D0763, D1011, D0502, D0419, D0420, D0509, D1012, D0793, D0641, D0045, D0773, D0531, D0689, D0690, D0832, D0721, D0722, D0995, D0996, D0997, D0998, D0751, D0752, D0753, D0754, D0932, D0933, D0476, D0477
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 20. 8. 2018 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
761 KON Právoplatný
V06CAA7,
V06CAC1
V06CAA7, V06CAC1, V06CAC4, V06CAC8, V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06CCA2, V06CCA3, V06CCC1, V06EAB2, V06EAD3, V06ECA2, V06EFB2, V06EFB3, V06EIA3, V06EIA4, V06EID3
D0916,
D0806
D0916, D0806, D0917, D0755, D0857, D0738, D0680, D0860, D0861, D0862, D0460, D0461, D0949, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0955, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0961, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D0809, D0810, D0928, D0929, D0967, D0968, D0969, D0985, D0986, D0811, D0812, D0930, D0931, D0970, D0971, D0972, D0624, D0625, D0626, D0627, D0620, D0621, D0622, D0623, D0628, D0629, D0630, D0631, D0756, D0757, D0758, D0759, D0739, D0740, D0741, D0742, D0727, D0728, D0610, D0611, D0932, D0933, D0476, D0477, D0935, D0135, D0936, D0134, D0362, D0937, D0790, D0763, D0035, D0502, D0507, D0508, D0715, D0716, D0717, D0718, D0588, D0589, D0590, D0045, D0641, D0793, D0773, D0531, D0331, D0774, D0775, D0853, D0642, D0041, D0769, D0441, D0439, D0794, D0926, D0795, D0534, D0536, D0736, D0737, D0673, D0674, D0675, D0676, D0677, D0908, D0909, D0910, D0911, D0912, D0982, D0983, D0984, D0897, D0898, D0899, D0900, D0901, D0902, D0903, D0905, D0906, D0907, D0569, D0570, D0571, D0724, D0725, D0726
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21. 5. 2018 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
740 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAA1
V06CAA0, V06CAA1, V06CAA6, V06CAA8, V06CAA9, V06CAB0, V06CAC6, V06CAC8, V06CAD0, V06CAD6
D0833,
D0443
D0833, D0443, D0691, D0776, D0834, D0245, D0778, D0678, D0777, D0948, D0088, D0835, D0914, D0167, D0679, D0089, D0915, D0165, D0807, D0781, D0782, D0783, D0784, D0130, D0808, D0785, D0770, D0918, D0349, D0350, D0351, D0458, D0459, D0860, D0861, D0862, D0460, D0461, D0591, D0932, D0933, D0476, D0477
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21. 2. 2018 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
648 KON Právoplatný
V06CCA3,
V06CCC1
V06CCA3, V06CCC1, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06CBA0, V06CBA1, V06CBA5, V06CBA6, V06CBB0, V06CBB1, V06CBB5, V06CBB7, V06CBB8, V06CBC0, V06CBC1, V06CBC5, V06CBC6, V06CBC8, V06CBD0, V06CBD1, V06CBE0, V06CBE1, V06CBE5, V06CBF0, V06CBF1, V06CBF5, V06CBF6, V06CBF8, V06CBG1, V06CBH2, V06CCA0, V06CCA1, V06CCA5, V06CCA6, V06CCA8, V06CCA2, V06CCB1, V06CCB2, V06CCD1, V06CDA1, V06CDA2, V06CDA3, V06CDA4, V06CDB1, V06CDB2, V06CDB3, V06CDB4, V06CDB5, V06DHA1, V06DHB1, V06DXA1, V06DXA2, V06EIC3
D0134,
D0362
D0134, D0362, D0069, D0894, D0328, D0329, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0791, D0792, D0091, D0836, D0593, D0093, D0813, D0594, D0814, D0104, D0838, D0599, D0863, D0106, D0817, D0600, D0864, D0818, D0601, D0094, D0839, D0602, D0099, D0840, D0603, D0101, D0248, D0841, D0103, D0819, D0606, D0820, D0799, D0821, D0592, D0096, D0607, D0098, D0822, D0823, D0135, D0136, D0138, D0320, D0646, D0729, D0174, D0193, D0195, D0865, D0824, D0275, D0208, D0277, D0212, D0364, D0209, D0181, D0182, D0276, D0866, D0867, D0868, D0273, D0213, D0214, D0869, D0870, D0871, D0274, D0285, D0895, D0210, D0896, D0286, D0215, D0169, D0168, D0796, D0797, D0798, D0854, D0855, D0856, D0107, D0837, D0596, D0109, D0815, D0597, D0816, D0598
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7. 6. 2017 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
604 KON Právoplatný
V06CAA9,
V06CCA3
V06CAA9, V06CCA3, V06EAA2, V06EAA3
D0130,
D0231
D0130, D0231, D0199, D0222, D0018
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 13. 2. 2017 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
603 KON Právoplatný
V06CBA6,
V06CBF1
V06CBA6, V06CBF1, V06DFC1, V06DFC2, V06EAB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EFB2
D0813,
D0594
D0813, D0594, D0604, D0841, D0880, D0843, D0128, D0587, D0827, D0500, D0826, D0881, D0246, D0883, D0884, D0828, D0829, D0830, D0831, D0772, D0764, D0765, D0766, D0767, D0393, D0396, D0397, D0419, D0420, D0509, D0709, D0710, D0711, D0712, D0713, D0714, D0021, D0024, D0368, D0202, D0070, D0242, D0243, D0045, D0641, D0793, D0531, D0773, D0331, D0774, D0775, D0853, D0642, D0041, D0769
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 13. 2. 2017 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
543 KON Právoplatný
V06CAC1,
V06CAC8
V06CAC1, V06CAC8, V06CBD1, V06CBE1, V06CDA2, V06CDB3, V06CDB5
D0755,
D0738
D0755, D0738, D0348, DP008, D0839, D0095, D0602, D0840, D0603, D0824, D0275, D0800, D0208, D0277, D0273, D0274, D0285, D0210
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 23. 5. 2016 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
542 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAC4
V06CAA0, V06CAC4, V06CAD4, V06CBA1, V06CBA8, V06CBC1, V06CBD1, V06CBF1, V06CBF6, V06CCA2, V06CCC1, V06DJA1, V06EAA3, V06EFB2, V06EGA4, V06EIA1
D0691,
D0390
D0691, D0390, D0681, D0682, D0092, D0595, D0086, D0095, D0247, D0605, D0232, D0539, D0640, D0513, D0532, D0533, D0561, D0562
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 23. 5. 2016 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
498 KON Právoplatný V06DFC1, V06DFC2
D0587,
D0128
D0587, D0128, D0827, D0500, D0246, D0826
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 18. 2. 2016 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
461 KON Právoplatný
V06CAD3,
V06CAD4
V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06CBA1, V06CBA5, V06CBA8, V06CBB0, V06CBB5, V06CBB7, V06CBB8, V06CBC1, V06CBC6, V06CBF1, V06CCA3, V06DFC1, V06EAA3, V06EAB3, V06EGB4
D0107,
D0109
D0107, D0109, D0134, D0231, D0359, D0360, D0361, D0472, D0086, D0599, D0600, D0597, D0598, D0247, D0604, D0477, D0476, D0593, D0595, D0128, D0246, D0689, D0721, D0690, D0722, D0490, D0491, D0489, D0488, D0761, D0767, D0711, D0710, D0709, D0700, D0702, D0699, D0701, D0704, D0703, D0788, D0222, D0772, D0202, D0558, D0559, D0307, D0667, D0557, D0668, D0669, D0323, D0513, D0631, D0630, D0629, D0628, D0627, D0626, D0625, D0624, D0623, D0622, D0621, D0620, D0757, D0759, D0758, D0756, D0740, D0611, D0742, D0741, D0739, D0610, D0684, D0683, D0681, D0727, D0682, D0728, D0092, D0093
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19. 11. 2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
428 KON Právoplatný
V06EAA1,
V06EAA2
V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EEB3, V06EFB2, V06EFB3, V06EFBX, V06EGA4, V06EGB4, V06EGC4, V06EHA3, V06EIA1, V06EIA3, V06EIA4, V06EIB2, V06EID3, V06EIE1
D0072,
D0300
D0072, D0300, D0432, D0033, D0433, D0031, D0431, D0032, D0029, D0027, D0025, D0026, D0028, D0760, D0501, D0199, D0555, D0554, D0301, D0220, D0467, D0694, D0465, D0696, D0463, D0695, D0417, D0221, D0462, D0697, D0466, D0698, D0464, D0648, D0649, D0735, D0734, D0733, D0732, D0019, D0018, D0017, D0325, D0324, D0326, D0435, D0437, D0438, D0436, D0327, D0490, D0491, D0489, D0488, D0761, D0700, D0702, D0699, D0701, D0704, D0703, D0222, D0667, D0557, D0668, D0669, D0323, D0513, D0544, D0515, D0543, D0514, D0652, D0651, D0650, D0708, D0707, D0762, D0705, D0706, D0495, D0494, D0492, D0493, D0035, D0763, D0502, D0765, D0712, D0764, D0713, D0766, D0714, D0420, D0419, D0509, D0393, D0021, D0396, D0024, D0397, D0368, D0767, D0711, D0710, D0709, D0772, D0202, D0558, D0559, D0307, D0645, D0749, D0746, D0747, D0748, D0750, D0524, D0526, D0525, D0523, D0527, D0522, D0653, D0752, D0751, D0753, D0754, D0546, D0545, D0586, D0585, D0508, D0715, D0507, D0716, D0588, D0589, D0590, D0718, D0717, D0069, D0328, D0329, D0310, D0309, D0308, D0503, D0311, D0070, D0243, D0242, D0531, D0773, D0641, D0045, D0369, D0768, D0774, D0775, D0719, D0720, D0331, D0041, D0532, D0642, D0769, D0312, D0439, D0052, D0441, D0053, D0670, D0672, D0671, D0533, D0155, D0347, D0346, D0689, D0721, D0690, D0722, D0654, D0655, D0723, D0157, D0561, D0562, D0675, D0677, D0676, D0674, D0673, D0736, D0048, D0534, D0737, D0049, D0536, D0046, D0614, D0617, D0564, D0612, D0615, D0563, D0613, D0616, D0225, D0040, D0571, D0726, D0570, D0724, D0569, D0725, D0244, D0787, D0788, D0789, D0790, D0791, D0792, D0793, D0794, D0795, D0796, D0797, D0798
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7. 9. 2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
427 KON Právoplatný V06DHA1, V06DHB1 D0286, D0215 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7. 9. 2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
417 KON Právoplatný
V06EAA1,
V06EAA2
V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EEB3, V06EFB2, V06EFB3, V06EFBX, V06EGA4, V06EGB4, V06EGC4, V06EHA3, V06EIA1, V06EIA3, V06EIA4, V06EIB2, V06EID3, V06EIE1
D0072,
D0300
D0072, D0300, D0432, D0033, D0433, D0031, D0431, D0032, D0029, D0027, D0025, D0026, D0028, D0760, D0501, D0199, D0555, D0554, D0301, D0220, D0467, D0694, D0465, D0696, D0463, D0695, D0417, D0221, D0462, D0697, D0466, D0698, D0464, D0648, D0649, D0735, D0734, D0733, D0732, D0019, D0018, D0017, D0325, D0324, D0326, D0435, D0437, D0438, D0436, D0327, D0490, D0491, D0489, D0488, D0761, D0700, D0702, D0699, D0701, D0704, D0703, D0222, D0667, D0557, D0668, D0669, D0323, D0513, D0544, D0515, D0543, D0514, D0652, D0651, D0650, D0708, D0707, D0762, D0705, D0706, D0495, D0494, D0492, D0493, D0035, D0763, D0502, D0765, D0712, D0764, D0713, D0766, D0714, D0420, D0419, D0509, D0393, D0021, D0396, D0024, D0397, D0368, D0767, D0711, D0710, D0709, D0772, D0202, D0558, D0559, D0307, D0645, D0749, D0746, D0747, D0748, D0750, D0524, D0526, D0525, D0523, D0527, D0522, D0653, D0752, D0751, D0753, D0754, D0546, D0545, D0586, D0585, D0508, D0715, D0507, D0716, D0588, D0589, D0590, D0718, D0717, D0069, D0328, D0329, D0310, D0309, D0308, D0503, D0311, D0070, D0243, D0242, D0531, D0773, D0641, D0045, D0369, D0768, D0774, D0775, D0719, D0720, D0331, D0041, D0532, D0642, D0769, D0312, D0439, D0052, D0441, D0053, D0670, D0672, D0671, D0533, D0155, D0347, D0346, D0689, D0721, D0690, D0722, D0654, D0655, D0723, D0157, D0561, D0562, D0675, D0677, D0676, D0674, D0673, D0736, D0048, D0534, D0737, D0049, D0536, D0046, D0614, D0617, D0564, D0612, D0615, D0563, D0613, D0616, D0225, D0040, D0571, D0726, D0570, D0724, D0569, D0725, D0244
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29. 5. 2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
410 KON Právoplatný
V06CAA1,
V06CAA3
V06CAA1, V06CAA3, V06CAA8, V06CBC6
D0245,
D0088
D0245, D0088, D0678, D0267, D0542, D0187, D0186, D0165, D0262, D0600
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 18. 5. 2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
379 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAB0
V06CAA0, V06CAB0, V06CAB1, V06CAB3, V06CAB6, V06CAB7, V06CAB8, V06CAC3, V06CAC6, V06CCC1, V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAB1, V06EAB2, V06EAB3, V06EAC5, V06ECA1, V06EFB1, V06EHB3
D0164,
D0510
D0164, D0510, D0203, DP002, D0376, D0377, DP003, D0374, D0375, DP006, D0269, D0268, D0270, DP007, D0450, D0451, D0456, D0454, D0455, DP009, D0452, D0453, DP013, D0382, D0383, DP014, D0378, D0379, DP020, D0316, D0317, D0318, D0471, DP021, D0474, D0475, D0233, D0137, D0145, D0238, D0237, D0541, D0146, D0018, D0239, D0512, D0530, DP060, D0528, D0529, D0241, D0243, D0240, DP076, D0482, D0483, D0484
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 16. 3. 2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
378 KON Právoplatný
V06EAA1,
V06EAA2
V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB1, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA1, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EEB3, V06EFB1, V06EFB2, V06EFB3, V06EFB4, V06EGA4, V06EGB4, V06EGC4, V06EHA3, V06EHB3, V06EIA1, V06EIA3, V06EIA4, V06EIB2, V06EID3, V06EIE1
D0300,
D0145
D0300, D0145, D0072, D0238, D0237, D0760, D0301, DP028, D0431, D0432, D0433, DP029, D0554, D0555, DP030, D0031, D0032, D0033, DP031, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0541, D0501, D0146, D0199, DP267, D0732, D0733, D0734, D0735, DP040, D0435, D0436, D0437, D0438, DP032, D0694, D0695, D0696, D0697, D0698, D0761, DP033, D0667, D0668, DP034, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, DP035, D0699, D0700, D0701, D0702, DP036, D0669, D0557, DP037, D0648, D0649, D0323, DP038, D0488, D0489, D0490, D0491, D0077, DP039, D0481, D0078, D0080, D0392, DP041, D0417, D0220, D0221, DP042, D0324, D0325, D0326, D0327, DP043, D0703, D0704, DP044, D0126, D0127, D0513, D0222, D0019, D0017, D0018, DP045, D0650, D0651, D0652, DP047, D0543, D0544, DP046, D0514, D0515, DP048, D0762, D0705, D0706, D0707, D0708, DP049, D0492, D0493, D0494, D0495, D0239, D0763, D0035, D0512, D0502, D0558, DP274, D0764, D0765, D0766, D0767, DP052, D0393, D0396, D0397, DP050, D0419, D0420, D0509, DP051, D0709, D0710, D0711, DP053, D0559, D0307, DP054, D0712, D0713, D0714, DP055, D0075, D0073, D0330, D0074, DP056, D0021, D0024, D0368, D0530, D0202, D0653, D0645, DP270, D0746, D0747, D0748, D0749, D0750, DP057, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, DP272, D0751, D0752, D0753, D0754, DP058, D0545, D0546, DP059, D0585, D0586, DP060, D0528, D0529, DP061, D0507, D0508, DP062, D0715, D0716, DP063, D0717, D0718, DP064, D0643, D0644, DP065, D0588, D0589, D0590, D0241, D0069, DP066, D0328, D0329, DP067, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0070, D0242, D0243, D0045, D0641, D0531, D0369, D0768, D0240, D0331, D0041, D0642, D0769, DP068, D0719, D0720, D0312, DP069, D0506, D0505, D0532, DP070, D0441, D0439, DP071, D0052, D0053, DP072, D0670, D0671, D0672, DP073, D0346, D0347, D0155, D0533, DP074, D0689, D0690, DP075, D0721, D0722, D0654, D0655, D0723, D0157, DP076, D0482, D0483, D0484, DP077, D0561, D0562, DP078, D0673, D0674, D0675, D0676, D0677, DP269, D0736, D0737, DP079, D0048, D0049, DP080, D0534, D0536, D0046, DP081, D0612, D0613, D0614, DP082, D0615, D0616, D0617, DP083, D0225, D0563, D0564, D0040, DP084, D0569, D0570, D0571, DP085, D0724, D0725, D0726, D0244
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 16. 3. 2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
377 KON Právoplatný V06CAB1, V06CAB6
D0755,
D0738
D0755, D0738, D0348, D0203, DP004, D0349, D0350, D0351, DP005, D0458, D0459, DP006, D0269, D0268, D0270, DP007, D0450, D0451
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 16. 3. 2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
356 KON Právoplatný
V06CAB1,
V06CAC4
V06CAB1, V06CAC4, V06EAA2, V06EAB3, V06EGB4, V06EEB3
D0738,
D0348
D0738, D0348, D0203, D0610, D0611, D0681, D0682, D0727, D0728, D0683, D0684, D0739, D0740, D0741, D0742, D0301, D0431, D0432, D0433, D0554, D0555, D0031, D0032, D0033, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0541, D0501, D0146, D0199, D0558, D0393, D0396, D0397, D0419, D0420, D0509, D0709, D0710, D0711, D0559, D0307, D0712, D0713, D0714, D0075, D0073, D0330, D0074, D0021, D0024, D0368, D0530, D0202
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 25. 11. 2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
355 KON Právoplatný
V06EAA1,
V06EAA2
V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB1, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA1, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EEB3, V06EFB1, V06EFB2, V06EFB3, V06EFB4, V06EGA4, V06EGB4, V06EGC4, V06EHA3, V06EHB3, V06EIA1, V06EIA3, V06EIA4, V06EIB2, V06EID3, V06EIE1
D0300,
D0145
D0300, D0145, D0072, D0238, D0237, D0431, D0432, D0433, D0554, D0555, D0031, D0032, D0033, D0301, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0541, D0501, D0146, D0199, D0667, D0668, D0669, D0557, D0648, D0649, D0323, D0488, D0489, D0490, D0491, D0077, D0481, D0078, D0080, D0392, D0435, D0436, D0437, D0438, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0324, D0325, D0326, D0327, D0126, D0127, D0513, D0222, D0019, D0017, D0018, D0650, D0651, D0652, D0514, D0515, D0543, D0544, D0492, D0493, D0494, D0495, D0239, D0035, D0512, D0502, D0419, D0420, D0509, D0393, D0396, D0397, D0558, D0559, D0307, D0075, D0073, D0330, D0074, D0021, D0024, D0368, D0530, D0202, D0653, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0645, D0545, D0546, D0585, D0586, D0528, D0529, D0643, D0644, D0507, D0508, D0588, D0589, D0590, D0241, D0069, D0328, D0329, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0070, D0242, D0243, D0045, D0641, D0531, D0369, D0240, D0331, D0642, D0041, D0312, D0506, D0505, D0547, D0548, D0532, D0670, D0671, D0672, D0441, D0439, D0052, D0053, D0346, D0347, D0155, D0533, D0654, D0655, D0157, D0482, D0483, D0484, D0561, D0562, D0673, D0674, D0675, D0676, D0677, D0158, D0159, D0160, D0365, D0366, D0048, D0049, D0534, D0536, D0046, D0612, D0613, D0614, D0615, D0616, D0617, D0225, D0563, D0564, D0040, D0569, D0570, D0571, D0244, D0694, D0695, D0696, D0697, D0698, D0699, D0700, D0701, D0702, D0703, D0704, D0705, D0706, D0707, D0708, D0709, D0710, D0711, D0712, D0713, D0714, D0715, D0716, D0717, D0718, D0719, D0720, D0721, D0722, D0723, D0724, D0725, D0726, D0754, D0753, D0752, D0751, D0750, D0749, D0748, D0747, D0746, D0737, D0736, D0735, D0734, D0733, D0732
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 25. 11. 2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
337 KON Právoplatný
V06DGA1,
V06EAA1
V06DGA1, V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB1, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA1, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EEB3, V06EFB1, V06EFB2, V06EFB3, V06EFB4, V06EGA4, V06EGB4, V06EGC4, V06EHA3, V06EHB3, V06EIA1, V06EIA3, V06EIA4, V06EIB2, V06EID3, V06EIE1
D0300,
D0145
D0300, D0145, D0072, D0238, D0237, D0431, D0432, D0433, D0554, D0555, D0031, D0032, D0033, D0301, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0541, D0501, D0146, D0199, D0667, D0668, D0669, D0557, D0648, D0649, D0323, D0488, D0489, D0490, D0491, D0077, D0481, D0078, D0080, D0392, D0435, D0436, D0437, D0438, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0324, D0325, D0326, D0327, D0126, D0127, D0513, D0222, D0019, D0017, D0018, D0650, D0651, D0652, D0514, D0515, D0543, D0544, D0492, D0493, D0494, D0495, D0239, D0035, D0512, D0502, D0419, D0420, D0509, D0393, D0396, D0397, D0558, D0559, D0307, D0075, D0073, D0330, D0074, D0021, D0024, D0368, D0530, D0202, D0653, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0645, D0545, D0546, D0585, D0586, D0528, D0529, D0643, D0644, D0507, D0508, D0588, D0589, D0590, D0241, D0069, D0328, D0329, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0070, D0242, D0243, D0045, D0641, D0531, D0369, D0240, D0331, D0642, D0041, D0312, D0506, D0505, D0547, D0548, D0532, D0670, D0671, D0672, D0441, D0439, D0052, D0053, D0346, D0347, D0155, D0533, D0654, D0655, D0157, D0482, D0483, D0484, D0561, D0562, D0673, D0674, D0675, D0676, D0677, D0158, D0159, D0160, D0365, D0366, D0048, D0049, D0534, D0536, D0046, D0612, D0613, D0614, D0615, D0616, D0617, D0225, D0563, D0564, D0040, D0569, D0570, D0571, D0244, D0694, D0695, D0696, D0697, D0698, D0699, D0700, D0701, D0702, D0703, D0704, D0705, D0706, D0707, D0708, D0709, D0710, D0711, D0712, D0713, D0714, D0715, D0716, D0717, D0718, D0719, D0720, D0721, D0722, D0723, D0724, D0725, D0726, D0666, D0370
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 9. 9. 2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
310 KON Právoplatný
V06EAA1,
V06EAA2
V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB1, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA1, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EEB3, V06EFB1, V06EFB2, V06EFB3, V06EFB4, V06EGA4, V06EGB4, V06EGC4, V06EHA3, V06EHB3, V06EIA1, V06EIA3, V06EIA4, V06EIB2, V06EID3, V06EIE1
D0300,
D0145
D0300, D0145, D0072, D0238, D0237, D0431, D0432, D0433, D0554, D0555, D0031, D0032, D0033, D0301, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0541, D0501, D0146, D0199, D0667, D0668, D0669, D0557, D0648, D0649, D0323, D0488, D0489, D0490, D0491, D0077, D0481, D0078, D0080, D0392, D0435, D0436, D0437, D0438, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0324, D0325, D0326, D0327, D0126, D0127, D0513, D0222, D0019, D0017, D0018, D0650, D0651, D0652, D0514, D0515, D0543, D0544, D0492, D0493, D0494, D0495, D0239, D0035, D0512, D0502, D0419, D0420, D0509, D0393, D0396, D0397, D0558, D0559, D0307, D0075, D0073, D0330, D0074, D0021, D0024, D0368, D0530, D0202, D0653, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0645, D0545, D0546, D0585, D0586, D0528, D0529, D0643, D0644, D0507, D0508, D0588, D0589, D0590, D0241, D0069, D0328, D0329, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0070, D0242, D0243, D0045, D0641, D0531, D0369, D0240, D0331, D0642, D0041, D0312, D0506, D0505, D0547, D0548, D0532, D0670, D0671, D0672, D0441, D0439, D0052, D0053, D0346, D0347, D0155, D0533, D0654, D0655, D0157, D0482, D0483, D0484, D0561, D0562, D0673, D0674, D0675, D0676, D0677, D0158, D0159, D0160, D0365, D0366, D0048, D0049, D0534, D0536, D0046, D0612, D0613, D0614, D0615, D0616, D0617, D0225, D0563, D0564, D0040, D0569, D0570, D0571, D0244, D0694, D0695, D0696, D0697, D0698, D0699, D0700, D0701, D0702, D0703, D0704, D0705, D0706, D0707, D0708, D0709, D0710, D0711, D0712, D0713, D0714, D0715, D0716, D0717, D0718, D0719, D0720, D0721, D0722, D0723, D0724, D0725, D0726
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28. 5. 2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily