[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Skupina/podskupina DP Kód DP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
1038 Dp1E Podaný V06EID3 00000 30. 6. 2020 Abbott Laboratories B.V. Detaily
1056 Dp1E Podaný V06DJA1 xxxxx 30. 6. 2020 Nestlé Deutschland AG Detaily
1055 Dp1E Podaný V06DJA1 xxxxx 30. 6. 2020 Nestlé Deutschland AG Detaily
1054 Dp1E Podaný V06DFA1 xxxxx 30. 6. 2020 Nestlé Deutschland AG Detaily
1053 Dp1E Podaný V06DFA1 xxxxx 30. 6. 2020 Nestlé Deutschland AG Detaily
1052 Dp1E Podaný V06DFA1 xxxxx 30. 6. 2020 Nestlé Deutschland AG Detaily
1051 Dp1E Podaný V06DIA1 xxxxx 30. 6. 2020 Nestlé Deutschland AG Detaily
1048 Dp1E Podaný V06EBB2 D0xxx 30. 6. 2020 N.V.Nutricia Detaily
1050 Dp1N Podaný V06X 00000 29. 6. 2020 Dr. Schär AG Detaily
1049 Dp1N Podaný V06X 00000 29. 6. 2020 Dr. Schär AG Detaily
1047 DpCND Podaný V06CAA8, V06CAC8 D0781 Správny poplatok uhradený 4. 6. 2020 Dr. Schär AG Detaily
1046 DpCND Podaný V06EAA4
D0650,
D0651
D0650, D0651, D0652
Správny poplatok uhradený 31. 5. 2020 NESTLE HEALTH SCIENCE France Detaily
1045 DpCND Podaný V06EFB2 D1067 Správny poplatok uhradený 31. 5. 2020 Nestlé Deutschland AG Detaily
1043 DpCND Podaný V06EAD3 D0507, D0508 Správny poplatok uhradený 29. 5. 2020 Abbott Laboratories B.V. Detaily
1042 DpCND Podaný V06CAC4, V06CAC6
D0680,
D0770
D0680, D0770, D0918
Správny poplatok uhradený 28. 5. 2020 POA Pharma Scandinavia AB Detaily
1041 DpCND Podaný
V06EAB2,
V06EAD3
V06EAB2, V06EAD3, V06EFB2
D0790,
D0717
D0790, D0717, D0718, D0774, D0775, D0853
Správny poplatok uhradený 28. 5. 2020 N.V.Nutricia Detaily
1040 DpCND Podaný V06CAC0, V06CAC8
D1071,
D1026
D1071, D1026, D1027
Správny poplatok uhradený 28. 5. 2020 Milupa, GmbH. Detaily
1039 DpCND Podaný
V06CAA8,
V06CAC6
V06CAA8, V06CAC6, V06CAC7, V06CAD3
D0807,
D1099
D0807, D1099, D1100, D1101, D0349, D0350, D0351
Správny poplatok uhradený 28. 5. 2020 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
1033 Dp3 Podaný V06DFA1 D1034 Správny poplatok uhradený 28. 5. 2020 Nutricia Zaklady Produkcyjne, Sp z o.o. Detaily
1034 Dp3 Podaný V06DKA1 D0504 Správny poplatok uhradený 28. 5. 2020 Milupa, GmbH. Detaily
1035 Dp3 Podaný V06DFC1 D0843 Správny poplatok uhradený 28. 5. 2020 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
1037 KON Pred schválením
V06CAA0,
V06CAA1
V06CAA0, V06CAA1, V06CAA3, V06CAA6, V06CAA7, V06CAD3, V06CDB2, V06CDB3, V06DFC1, V06EIA1, V06DJB1, V06EIB2
D0691,
D0833
D0691, D0833, D0834, D0914, D0948, D0542, D0779, D0780, D0915, D0916, D0917, D0930, D0931, D0276, D0867, D0868, D0827, D0583, D0946, D0945, D0040
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 26. 5. 2020 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1036 KON Pred schválením
V06CAA8,
V06CAC0
V06CAA8, V06CAC0, V06CAC4, V06CAC6, V06CAC7, V06CAC8, V06CAD3, V06EAA4, V06EAB2, V06EAD3, V06EFB2, V06EIA3, V06EIE1
D0165,
D0781
D0165, D0781, D0782, D0783, D0784, D0807, D0511, D1071, D0680, DP044, D0770, D0918, D1099, D1100, D1101, D0349, D0350, D0351, D1006, D0860, D0861, D0862, D1068, D1026, D1027, D0949, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0955, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0961, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D1102, D1103, D0985, D0986, D0928, D0929, D0930, D0931, D0543, D0544, D0845, D0846, D0847, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1084, D1085, D1086, D1087, D1063, D1064, D0650, D0651, D0652, D1119, D1120, D1121, D1145, D1146, D1147, D1148, D1149, D1150, D1151, D1010, D1122, D0790, D0763, D1011, D0035, D1124, D1125, D1126, D1127, D1128, D0507, D0508, D0717, D0718, D0715, D0716, D0588, D0589, D0590, D1132, D1133, D1134, D0331, D1135, D1136, D1137, D1138, D1129, D1130, D1131, D1067, D0642, D0774, D0775, D0853, D0041, D0769, D0908, D0909, D0910, D0911, D0912, D1002, D1003, D1004, D1005, D0046, D1077, D0244
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 26. 5. 2020 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1032 DpCND Podaný V06CAA6 D0992, D0993 Správny poplatok uhradený 13. 5. 2020 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
1031 KON Pred schválením
V06DFB1,
V06DFB2
V06DFB1, V06DFB2, V06DIA1, V06DIB1, V06DKA1
D1021,
D1022
D1021, D1022, D1052, D1053, D1054, D1057, D0980, D0638, D0882, D0913, D1058, D1044, D0665, D1059, D1060, D0499, D0636, D0504, D0647, D0637, D0844, D0892
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 12. 5. 2020 Ministerstvo zdravotníctva Detaily