[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 9
Právoplatný
18. 7. 2013 13:17:10
152 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 154 - Detaily
R_Dp1N
1
application/pdf Rozhodnutie o nezaradeni_N_ č._S05708-OKCLP-2013-ID 152.pdf
15. 7. 2013 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 168 - Detaily
R_Dp1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K9_ N15.pdf
15. 8. 2013 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie_ K9_N15... Odporúčanie z KR 5. 8. 2013 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky Skupina/podskupina DP Kód DP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 15 DP02C 152 Abbott Laboratories B.V. 23. 7. 2013 Nie Detaily