[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 7
Právoplatný
19. 4. 2013 14:17:42
135 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 123 - Detaily
R_Dp1N
1
application/pdf Rozhodnutie o zaradeni_N_ č._S00130-OKCLP-2013-ID 135.pdf
15. 4. 2013 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 141 - Detaily
R_Dp1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K7_ N13.pdf
15. 5. 2013 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie_ K7_N13... Odporúčanie z KR 10. 5. 2013 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok