[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 6
Právoplatný
18. 4. 2013 15:11:15
142 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 117 - Detaily
R_KON
1
application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S00130-OKCLP-2013_KON_142.pdf
15. 4. 2013 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 142 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie _K6_ N12.pdf
15. 5. 2013 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie_ K6_N12... Odporúčanie z KR 10. 5. 2013 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky Skupina/podskupina DP Kód DP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 12
DP01,
DP02
DP01, DP02, DP03
D0216,
D0443
D0216, D0443, D0164, D0245, D0267, D0088, D0542, D0187, D0186, D0166, D0167, D0089, D0265, D0165, D0262, D0130, D0511, D0510, D0348, D0203, D0608, D0609, D0618, D0619, D0376, D0377, D0374, D0375, D0390, D0349, D0350, D0351, D0458, D0459, D0269, D0268, D0270, D0450, D0451, D0456, D0454, D0457, D0460, D0461, D0455, D0452, D0453, D0591, D0620, D0621, D0622, D0623, D0624, D0625, D0626, D0627, D0628, D0629, D0630, D0631, D0382, D0383, D0378, D0379, D0610, D0611, D0359, D0360, D0361, D0472, D0476, D0477, D0316, D0317, D0318, D0471, D0474, D0475, D0091, D0092, D0593, D0093, D0594, D0595, D0107, D0108, D0596, D0109, D0597, D0598, D0104, D0105, D0086, D0599, D0106, D0600, D0601, D0094, D0095, D0602, D0099, D0100, D0603, D0101, D0196, D0248, D0102, D0247, D0604, D0103, D0605, D0606, D0197, D0198, D0592, D0096, D0097, D0607, D0098, D0232, D0135, D0549, D0538, D0231, D0134, D0550, D0136, D0551, D0138, D0539, D0137, D0362, D0233, D0320, D0174, D0193, D0195, D0275, D0208, D0277, D0212, D0364, D0209, D0181, D0182, D0276, D0211, D0273, D0213, D0214, D0274, D0285, D0210, D0170, D0171, D0256, D0386, D0407, D0408, D0405, D0172, D0173, D0406, D0194, D0298, D0337, D0175, D0254, D0272, D0335, D0185, D0251, D0478, D0291, D0290, D0479, D0292, D0293, D0480, D0294, D0295, D0180, D0340, D0289, D0339, D0252, D0253, D0297, D0338, D0296, D0169, D0168, D0504, D0427, D0286, D0215, D0428, D0470, D0235, D0567, D0498, D0581, D0499, D0473, D0582, D0236, D0279, D0278, D0553, D0315, D0583, D0142, D0468, D0565, D0566, D0469, D0572, D0485, D0371, D0372, D0573, D0487, D0574, D0421, D0575, D0387, D0576, D0577, D0584, D0486, D0578, D0388, D0579, D0424, D0580, D0422, D0540, D0423, D0496, D0497, D0403, D0332, D0333, D0552, D0334, D0120, D0587, D0128, D0246, D0500, D0058, D0370, D0300, D0145, D0072, D0237, D0238, D0031, D0032, D0033, D0554, D0555, D0303, D0302, D0301, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0433, D0431, D0432, D0541, D0501, D0146, D0199, D0557, D0077, D0481, D0078, D0080, D0392, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0306, D0514, D0515, D0543, D0544, D0492, D0493, D0494, D0495, D0239, D0556, D0035, D0304, D0512, D0502, D0393, D0396, D0397, D0075, D0073, D0330, D0509, D0021, D0024, D0368, D0074, D0419, D0420, D0558, D0559, D0307, D0530, D0202, D0516, D0517, D0518, D0519, D0520, D0521, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0528, D0529, D0585, D0586, D0545, D0546, D0507, D0508, D0588, D0589, D0590, D0241, D0069, D0328, D0329, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0070, D0242, D0243, D0045, D0531, D0369, D0313, D0240, D0331, D0041, D0506, D0505, D0547, D0548, D0560, D0312, D0532, D0441, D0052, D0053, D0439, D0346, D0347, D0155, D0533, D0157, D0482, D0483, D0484, D0048, D0049, D0534, D0536, D0158, D0159, D0160, D0365, D0366, D0046, D0612, D0613, D0614, D0615, D0616, D0617, D0225, D0563, D0564, D0040, D0561, D0562, D0569, D0570, D0571, D0244
Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. 22. 4. 2013 Nie Detaily