[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 3
Právoplatný
22. 6. 2012 20:50:27
25 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 43 - Detaily
R_DpZM
1
application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S05089-OKCLP-2012_ID_25.pdf
15. 6. 2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 50 - Detaily
R_STOP
S
application/pdf Z31890-2012-OK-K3.pdf
15. 7. 2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky Skupina/podskupina DP Kód DP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 7 DP02J D0571 Abbott Laboratories B.V. 22. 6. 2012 Nie Detaily