[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

976
Dp1E - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
Bohemilk a.s. (MUDr. Tomáš Doležal)
V06EAB2
xxxxx
5719000976
Pred schválením
19. 2. 2020 16:35:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Dp1E_ziadost_Nutrego_Fibre_... Žiadosť o zaradenie Dp1E 19. 12. 2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf UVZ_20191129_Fibre+&Fruty.pdf Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 19. 12. 2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf Etiketa_Nutrego_FIBRE+_Neut... Zobrazenie dietetickej potraviny 19. 12. 2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf Etiketa_Nutrego_FIBRE+_Neut... Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 19. 12. 2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf MER_Dp_Nutrego_Fibre_neutra... Medicínsko-ekonomický rozbor DP 19. 12. 2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf Potvrzeni-o-transakci-20191... Iná príloha 19. 12. 2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/x-zip-compressed Referencie.zip Iná príloha 19. 12. 2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf Odpoved_na_vyzvu_ID_navrhu_... Iná príloha 19. 2. 2020 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf 1. Oznámení o nové potra... Iná príloha 19. 2. 2020 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf 2. Potvrzeni_o_prijeti_UVZS... Iná príloha 19. 2. 2020 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf 3. Nutrego_Fibre+_1000ml_ne... Iná príloha 19. 2. 2020 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_E_ID_976_vyrobca.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 3. 4. 2020 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vyzva_ ID_976.docx 12. 2. 2020 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Tomáš Doležal - Bohemilk a.s. 
Zaslal: 20. 3. 2020 17:06:54
Nezohľadňovaný
Žiadateľ týmto v súlade s odpovedí na výzvu dopĺňa doklad z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 19. 3. 2020 14:22:37
Medicínske stanovisko člena Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 19. 3. 2020 11:41:58
Medicínsko-ekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín
Príloha: application/msword DP1E_976.doc