[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

603
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (PharmDr. PhDr. Matej Petrovič)
V06CBA6, V06CBF1, V06DFC1, V06DFC2, V06EAB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EFB2
D0813, D0594, D0604, D0841, D0880, D0843, D0128, D0587, D0827, D0500, D0826, D0881, D0246, D0883, D0884, D0828, D0829, D0830, D0831, D0772, D0764, D0765, D0766, D0767, D0393, D0396, D0397, D0419, D0420, D0509, D0709, D0710, D0711, D0712, D0713, D0714, D0021, D0024, D0368, D0202, D0070, D0242, D0243, D0045, D0641, D0793, D0531, D0773, D0331, D0774, D0775, D0853, D0642, D0041, D0769
5717000603
Právoplatný
13. 2. 2017 10:16:34

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword KON_DP_UZP_JD.doc Oznámenie o začatí konania 13. 2. 2017 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
application/msword OOM_KON_603_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 29. 3. 2017 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 600 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S030... 15. 4. 2017 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Martina Péteryová - Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. 
Zaslal: 16. 2. 2017 11:35:02
Dobrý deň, v prílohe zasielame naše pripomienky ku konaniu. Ďakujem.