[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1010
Dp1E - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
Mlyn Trenčan, spol. s r. o. (Mikuláš Hajtáš Ing.)
V06C
D0000
5720001010
Podaný
19. 2. 2020 18:24:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Dp1E_ pohankova_krupica.docx Žiadosť o zaradenie Dp1E 19. 2. 2020 Podpis Mikuláš Hajtáš Ing.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ministerstvo zdravotnictva.... Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 19. 2. 2020 Podpis Mikuláš Hajtáš Ing.
application/pdf Pohánková krupica 6.2.2020.pdf Zobrazenie dietetickej potraviny 19. 2. 2020 Podpis Mikuláš Hajtáš Ing.
application/pdf Pohánková krupica 6.2.2020.pdf Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 19. 2. 2020 Podpis Mikuláš Hajtáš Ing.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_pohankova_krupica1 x 50... Medicínsko-ekonomický rozbor DP 19. 2. 2020 Podpis Mikuláš Hajtáš Ing.
image/jpeg Prehlásenie 12.2.2020.jpg Iná príloha 19. 2. 2020 Podpis Mikuláš Hajtáš Ing.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mikuláš Hajtáš Ing. - Mlyn Trenčan, spol. s r. o. 
Zaslal: 20. 2. 2020 18:05:21
úhrada správneho poplatku